Hướng dẫn chống sao chép, copy bài viết trong Website WordPress Php Hiệu Quả

Chào các bạn, Mình cũng như các bạn khi viết được một bài viết hay tốn khá nhiều thời gian. NHƯNG ai đó chỉ cần click chuột một cái là đã copy được cả đống bài viết của bạn.

Để ngăn thao tác quét bài viết là cách chống copy đơn giản nhưng khá hiệu quả. Tuy nó không chống lại được các đối tượng sao chép có chuyên môn về công nghệ thông tin, nhưng với các đối tượng copy thông thường thì rất hữu hiệu.

Để chống copy, sao chép Bạn chỉ cần đưa đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head> của mẫu HTML trang web của bạn là thành công:

<style>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>
<script type=”text/JavaScript”>
function killCopy(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function (“return false”)
if (window.sidebar){
document.onmousedown=killCopy
document.onclick=reEnable
}
</script>